(TUSSENTIJDS) VUILNIS VERWIJDEREN

Wens je tijdens je verblijf het vuilnis verwijderd te zien? Dan dien je het helaas zelf naar het
centrale sorteerstation beneden op de binnenkoer te brengen. 

Op de binnenkoer staat een houten huisje in de hoek waar binnen het afval gesorteerd wordt volgens: karton + papier / hard plastic verpakkingen + pmd / glas / alle restafval zoals etensresten en ander vuil.

 Je vindt voldoende verse afvalzakjes in de studio.
Graag niets van vuilnis op de gang plaatsen om de hygiëne te bewaren.